Categories
rezervoari-kace

Otvoreni rezervoari – plasticne kace

Plastični rezervoari sa otvorenim vrhom ili ti plasticne kace bacve i sličnosu veoma raznovrsni plastični (poli) rezervoari. Kvalitet hrane za bezbedno skladištenje vode, ako je potrebno, plasticni rezervoari sa otvorenim vrhom su izuzetno popularni u industriji hemijskog oplata za potrebe potapanja.

Rezervoari sa otvorenim vrhom ili kako se zovu kod nas plasticne kace se takođe biraju za sisteme za sakupljanje, privremeno skladištenje tečnosti ili kao sekundarni kontejner za vertikalne rezervoare u unutrašnjim ili spoljašnjim instalacijama. Pogodni su kao plasticne kace za kiseli kupus voće fermatcije sljive grožđa i kljuka. Od plasticne kace prave se i tabarke za pecenje rakije.

Rezervoari se proizvode od polietilena srednje ili visoke gustine sa UV. inhibitori. Zidovi rezervoara su providni za posmatranje nivoa i opremljeni indikatorima galona, to jeste sa nivokazima, a mogu se raditi u bilo kojoj boji po željama kupaca.

Osim ovih rezervoara koji su otvoreni ili ti plasticnih kaca sa poklopcem koji se može skudati, razlikujemo i pravougaone rezervoare tankavane kada ili kako ih ko u kom kraju zove.

Pravougaoni rezervoari kade tankvane sa otvorenim vrhom (RT) služe SAMO za sekundarno zadržavanje. Ne smeju se koristiti za primarno skladištenje tečnosti. Navedene cene plasticnih rezervoara su sklone promenama jer se cena sirovine menja na tržištu i važe za polietilen, ako iz nekog razloga, recimo, visoke temperature ili specijalni kontejneri za hemikalije, polipropilen ili čak FRP nametnuti rezervoari su dostupni. Fitingi se mogu dodati kako bi zadovoljili sve vaše potrebe.

NA plasticne kace se najčešće dodaju slavine i nakviše se koriste kao kace za kiseli kupus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *